Veel gestelde vragen

Worden de nuchtere kalveren gefokt om te worden gemest?

Nee. De kalveren die worden gemest, zijn mannelijke en vrouwelijke kalveren, die door de melkveehouder niet worden gebruikt voor voorplanting en vervanging van zijn veestapel met melkkoeien. Deze kalveren worden geboren, omdat alleen dan de koeien melk geven.

Worden de kalveren direct na de geboorte bij de koe weggehaald?

Nee, de kalveren blijven altijd minimaal 10 dagen op de melkveehouderij en drinken biest bij de koe. Biest is de naam voor de eerste koemelk met daarin bestanddelen die van levensbelang zijn voor de weerstand van het kalf. Na 10 dagen zijn de kalveren sterk genoeg om te worden verzameld en verplaatst naar de gespecialiseerde kalverhouder.

Hebben de kalveren bloedarmoede?

Vroeger soms wel, nu niet meer. Tegenwoordig ligt het hemoglobine-gehalte in het bloed hoger dan vroeger.

Worden de kalveren individueel gehouden?

Nee. Alle kalveren worden gehouden in groepen.

Worden de kalveren in het donker gehouden?

Nee. Alle kalveren worden gehouden in ruime en lichte stallen.

Kunnen de kalveren naar buiten toe?

Nee, er zijn heel veel redenen om de kalveren juist binnen te houden. Bescherming bieden tegen zon en regen. Maar ook om de mest te kunnen opvangen om het milieu minder te belasten. Daarnaast is het beter voor de kwaliteit van het kalfsvlees.

Worden de kalveren met hormonen behandeld?

Nee. Kalverhouders die dit zouden doen, worden door de sector zelf uitgesloten van de mogelijkheid om nog kalveren te houden. De overheid ziet toe op dit controle-systeem.

Krijgen de kalveren alleen maar melk gevoerd?

Nee. Alle kalveren krijgen ook vezelhoudend voer.

Kunnen er maar zo medicijnen bij de kalveren worden gebruikt?

Medicijnen zijn nodig om zieke kalveren te (helpen) genezen.

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van  medicijnen die toegestaan zijn binnen de IKB-regelementen (Integrale Ketenbeheersing). Deze medicijnen worden ingezet en geleverd door onafhankelijk werkende in de kalversector gespecialiseerde dierenartsen. Deze dierenartsen zijn allemaal GVP (Good Veterinairian Practice) gecertificeerd.

We garanderen dat resten van medicijnen niet in het kalfsvlees achterblijven doordat de medicijnen uitsluitend ruim vóór het slachten worden toegepast (= respecteren van de IKB-wachttijd).